ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พบปะพี่น้องเกษตรกร  โครงการ  1  ตำบล  1  กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พบปะพี่น้องเกษตรกร  โครงการ  1  ตำบล  1  กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

บทความหน้าหลัก


วันศุกร์ที่  16  กรกฎาคม  2564  นายสมคิด  ดำดัส  ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    พบปะพี่น้องเกษตรกร  โครงการ  1  ตำบล  1  กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   สอบถามความพร้อมของเกษตรกรที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้ว  หากมีความพร้อมที่จะปล่อยพันธ์ุปลา ก็จะขอรับการสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อนำมาปล่อยในรุ่นที่ 1 ซึ่งเกษตรกรมีความพร้อมในการปล่อยพันธ์ุปลาจำนวน  12  ราย  และได้ให้คำแนะนำในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลา  การสร้างอาหารธรรมชาติ  เพื่อรองรับการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำต่อไป   ณ  สถานที่ฝึกอบรม   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  หมู่ที่  6  ตำบลไสหมาก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  123   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    73  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  67  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  62  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    59  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   54  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ