ประมงอำเภอสิชล รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมงอำเภอสิชล รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

บทความหน้าหลัก


วันที่? 16? ก.ค? 64 

นางธศินี? นนทพันธ์
ประม?งอำเภอสิชล

??ขอคำแนะนำ?/เรียนรู้?การใช้งานระบบ? eAPD? กรณี? โรงเพาะฟัก? กับเจ้าหน้าที่?ศูนย์?วิจัย?และ?พัฒนาพันธุกรรม?สัตว์?น้ำ?นคร?ศรีธรรมราช?
??จ่าย/รับคำขอ?หนังสือ?รับรอง?เพื่อ?ประกอบ?การยื่น?ขอ?ต่อ?ใบอนุญาต?ใช้?เรือประมง จำนวน  5  ฉบับ
??บริการ?ให้คำแนะนำการขี้นทะเบียน?เกษตรกร?ผู้?เพาะเลี้ยง?สัตว์?น้ำ จำ?นวน? 1 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ 2566 มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยกระเช้าสินค้าประมง จากกลุ่มแปรรูปสัตว์...  123   ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 ธันวาคม 2565    100  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565    74  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565...  68  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565   64  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...  63  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565...  60  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธันวาคม 2565    59  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 4 ธันวาคม 2565   55  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 ธันวาคม 2565   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

     77/5 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม - นาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    nakhonsifish@gmail.com   075356150   075356150   แฟนเพจ