โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-20  |   ข่าววันที่: 2018-07-18 |  อ่าน: 585 ครั้ง
 

จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน 150,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม งบพัฒนาจังหวัด ปี งบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.บางแก้ว อ.เมืองสุมทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (716)  โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (625) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (585) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (502) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (499) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (487) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (476) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (406) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (356) ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (340)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000