ข้อมูลประกอบการประชาสัมพันธ์การซื้อ - ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


ข้อมูลประกอบการประชาสัมพันธ์การซื้อ - ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลประกอบการประชาสัมพันธ์การซื้อ - ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประชาสัมพัน...  68   เข้าตรวจประเมินตามระบบควบคุมคุณภาพเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ...  65  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕   64  พิธีบวงสรวงขออนุญาตสร้างเหรียญจำปี ท้าวเวสสุวรรณโณ - องค์พระหลักเมืองสมุทรสงคราม...  56  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  54  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบร...  54  ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี จัง...  53  ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประชาสัมพัน...  52  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื...  51  ประชุมสำนักงาน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕   50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258