ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕   66   กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  61  ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประชาสัมพัน...  58  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื...  56  ประชุมสำนักงาน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕   54  ประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ   51  เข้าตรวจประเมินตามระบบควบคุมคุณภาพเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ...  50  ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ฯ   49  เข้าตรวจประเมินตามระบบควบคุมคุณภาพเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ...  48  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258