โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านการประมง (GAP)

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านการประมง (GAP) 

ข่าวกิจกรรม


โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านการประมง (GAP)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประชาสัมพัน...  58   ประชุมสำนักงาน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕   56  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื...  56  ประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ   54  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕   51  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  49  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕...  49  Fisherman Shop @ Samutsongkhram   48  วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๒   48  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258