ประชุมรับฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำปลาหมอสีคางดำไปใช้ประโยชน์

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


ประชุมรับฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำปลาหมอสีคางดำไปใช้ประโยชน์ 

ข่าวกิจกรรม


ประชุมรับฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำปลาหมอสีคางดำไปใช้ประโยชน์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรร...  468   ประกาศกรมประมง เรื่อง เงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ทำการประมงต้องป...  131  งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี...  89  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บ...  87  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11 / 2564   84  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ...  81  การออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook)   78  ประชุมหารือการจัดทำหนังสือคนประจำ (Seabook)   77  ตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียคลองประดู่ ประเภทนาข้าว    76  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2559   74

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258