โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21 มกราคม 2565  นายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม   มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินงานโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market โดยให้สมาชิกของกลุ่มองค์ชุมชนประมงท้องถิ่นนำสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ มาจำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชนพื้นบ้าน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มชุมชนประมงพื้นบ้านได้จำหน่วยสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย ปลาทูสด            ปลาทูแดดเดียว ปลาเค็ม ปูม้านึ่ง หอยหลอดแดดเดียว หมึกแห้ง กะปิเคยตาดำ ฯลฯ ผลการดำเนินงาน     ตามโครงการ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรร...  475   ประกาศกรมประมง เรื่อง เงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ทำการประมงต้องป...  133  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บ...  92  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11 / 2564   86  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ...  84  ประชุมหารือการจัดทำหนังสือคนประจำ (Seabook)   81  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2559   76  เอกสารวิชาการฉบับที่ ๑/๒๕๖๔   74  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง)    74  โครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   71

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258