โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-28  |   ข่าววันที่: 2021-05-27 |  อ่าน: 158 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง จัดโครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณท่าน้ำวัดศรัทธาธรรม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวบังคมทูลถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานและมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ นายทำเนียบ แสงชมภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแซบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว พร้อมทั้งมอบพันธุ์กุ้งแซบ๊วยให้ผู้นำท้องที่ตำบลคลองโคน ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง และตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา นำไปปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (814)  โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (676) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (635) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (584) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (544) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (533) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (527) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (446) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุก).. (420) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (404)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000