ติดตาม เยี่ยมเยียน ครัวเรือนยากจนฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

ติดตาม เยี่ยมเยียน ครัวเรือนยากจนฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-26  |   ข่าววันที่: 2021-04-22 |  อ่าน: 75 ครั้ง
 

วันที่ 22 เมษายร 64 เวลา 10.00น. นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายอุดมพร รื่นเกษม ประมงอำเภออัมพวา ได้ลงพื้นที่ ม.5 ต.ท่าคา อ.อัมพวา โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 เป็นผู้นำพาเพื่อติดตาม เยี่ยมเยียน ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 2 รายตามโครงการแก้ไขปัญหายากจนแบบบูรณาการ ดังนี้

1.นายบุญส่ง เจริญผล ..อายุ 91 ปี มอบข้าวสาร 5 กก. , ไข่ไก่ 1 แผง, แพมเพิส 1 ห่อ

2.นายโต เขตโพธิ์ อายุ 81 ปี(เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 มี.ค.64) จึงได้มอบของช่วยเหลือเบื้องต้น ได้แก่ ข้าวสาร 5 กก., ไข่ไก่ 1 แผง , แพมเพิส 1 ห่อ , แผ่นรองแผลกดทับ 1 ห่อ ให้แก่ภรรยาของนายโต ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมา..การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (719)  โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (625) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (586) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (504) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (501) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (490) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (477) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (406) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (358) ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (342)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000