แถลงข่าว งาน “เทศกาลลิ้นจี่และของดีสมุทรสงคราม ปี 2564”

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

แถลงข่าว งาน “เทศกาลลิ้นจี่และของดีสมุทรสงคราม ปี 2564”  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |   ข่าววันที่: 2021-04-08 |  อ่าน: 62 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์

ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสายรุ้ง แจ่มแจ้ง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว งาน “เทศกาลลิ้นจี่และของดีสมุทรสงคราม ปี 2564” ณ บริเวณสวนลิ้นจึ่ 200 ปี ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครามและสินค้าเด่นของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง “เทศกาลลิ้นจี่และของดีสมุทรสงคราม ปี 2564” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-25 เมษายน 2564 ณ บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (655)  โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (599) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (525) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (467) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (458) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (455) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (444) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (355) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (313) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.. (311) ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (309) โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่" ถวายในหลวง ปี 2560.. (303) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุก).. (296) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร.. (290) โครงการกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (266) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (262) โครงการคลินิกเคลื่อนที่.. (191) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิ.. (178) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน.. (175) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข.. (168) 

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000