วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกลุ่มชายฝั่ง ประจำปีงบปมาณ 2564 ณ ตำบลบางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกลุ่มชายฝั่ง ประจำปีงบปมาณ 2564 ณ ตำบลบางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |   ข่าววันที่: 2021-03-18 |  อ่าน: 66 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง.. (720)  โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560.. (627) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธ์ุกุ้งกุลาดำแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561.. (586) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (504) โครงการวันประมงแห่งชาติ.. (504) โครงการการรับซื้อปลาหมอสีคางดำ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรม.. (490) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ .. (478) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ.. (406) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ.. (358) ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ.. (343)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000