ติดตามฐานปฏิบัติการจุลินทรีย์ ปม.๑ (สูตรน้ำ) พื้นที่ตำบลดอนยายหอม วันที่ 4 (ประจำวันที่ 13 กันยายน 61) Lot-14

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ติดตามฐานปฏิบัติการจุลินทรีย์ ปม.๑ (สูตรน้ำ) พื้นที่ตำบลดอนยายหอม วันที่ 4 (ประจำวันที่ 13 กันยายน 61) Lot-14  

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |   ข่าววันที่: 2018-09-13 |  อ่าน: 288 ครั้ง
 

ติดตามฐานปฏิบัติการจุลินทรีย์ ปม.๑ (สูตรน้ำ) พื้นที่ตำบลดอนยายหอม วันที่ 4 (ประจำวันที่ 13 กันยายน 61) Lot-14
หลังลงหัวเชื้อผ่านไป 24 ชั่วโมง ผลที่ได้เริ่มแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด นั้นเพราะหัวเชื้อเริ่มทำงานได้มีประสิทธิภาพ ถ้าครบตามกำหนดเวลาสีน้ำจะยิ่งเข้มข้นขึ้นอีก ทั้งนี้ขั้นตอนการลงเชื้อเป็นขั้นตอนสำคัญมาก จะมีภาวะปนเปื้อนมากน้อยก็อยู่ในช่วงนี้ด้วย การปฏิบัติจึงต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดที่สุด เพื่อให้ได้ "จุลินทรีย์ สูตรน้ำ" ที่มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

ควบุมดูแลการผลิตโดย : นายอภิชา  ทองดอนน้อย

รายงานข่าว : นางสาวชุติกาญจน์  เขียวลี
????????????????????????????

ปล.สนใจขอศึกษาและเข้าชม ได้ที่ 0813436005 คุณณรงค์อินทิม
ปล2.ติดตามข่าวสารได้ทาง FB. สนง.ปจ.นฐ.

#จุลินทรีย์สูตรน้ำดอนยายหอมนครปฐม
#ปฏิบัติการจุลินทรีย์สูตรน้ำล๊อต14วันที่4
#ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม
#สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,485)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,510) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,738) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,398) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,392) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,219) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,092) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (906) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (869) แบบคำขอต่างๆ.. (810) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (805) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (792) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (696) สถิติประมง.. (688) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (685) ราคาสัตว์น้ำ.. (671) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (624) หน่วยงานส่วนกลาง.. (573) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (571) อาสาสมัครด้านการประมง.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000