ติดตามฐานปฏิบัติการจุลินทรีย์ ปม.๑ (สูตรน้ำ) พื้นที่ตำบลดอนยายหอม วันที่ 4 (ประจำวันที่ 13 กันยายน 61) Lot-14

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ติดตามฐานปฏิบัติการจุลินทรีย์ ปม.๑ (สูตรน้ำ) พื้นที่ตำบลดอนยายหอม วันที่ 4 (ประจำวันที่ 13 กันยายน 61) Lot-14  

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |   ข่าววันที่: 2018-09-13 |  อ่าน: 250 ครั้ง
 

ติดตามฐานปฏิบัติการจุลินทรีย์ ปม.๑ (สูตรน้ำ) พื้นที่ตำบลดอนยายหอม วันที่ 4 (ประจำวันที่ 13 กันยายน 61) Lot-14
หลังลงหัวเชื้อผ่านไป 24 ชั่วโมง ผลที่ได้เริ่มแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด นั้นเพราะหัวเชื้อเริ่มทำงานได้มีประสิทธิภาพ ถ้าครบตามกำหนดเวลาสีน้ำจะยิ่งเข้มข้นขึ้นอีก ทั้งนี้ขั้นตอนการลงเชื้อเป็นขั้นตอนสำคัญมาก จะมีภาวะปนเปื้อนมากน้อยก็อยู่ในช่วงนี้ด้วย การปฏิบัติจึงต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดที่สุด เพื่อให้ได้ "จุลินทรีย์ สูตรน้ำ" ที่มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

ควบุมดูแลการผลิตโดย : นายอภิชา  ทองดอนน้อย

รายงานข่าว : นางสาวชุติกาญจน์  เขียวลี
????????????????????????????

ปล.สนใจขอศึกษาและเข้าชม ได้ที่ 0813436005 คุณณรงค์อินทิม
ปล2.ติดตามข่าวสารได้ทาง FB. สนง.ปจ.นฐ.

#จุลินทรีย์สูตรน้ำดอนยายหอมนครปฐม
#ปฏิบัติการจุลินทรีย์สูตรน้ำล๊อต14วันที่4
#ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม
#สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (3,698)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,079) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,436) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,339) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,264) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (949) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (827) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (814) แบบคำขอต่างๆ.. (769) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (717) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (706) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (698) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (623) สถิติประมง.. (607) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (589) ราคาสัตว์น้ำ.. (549) หน่วยงานส่วนกลาง.. (521) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (500) อาสาสมัครด้านการประมง.. (468) ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ.. (435)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000