ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ          วันที่ 14 มิถุนายน 2565  นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด พร้อมด้วยประมงอำเภอดอนตูม ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565  ณ สวนสาธารณะ ตรงข้ามวัดเลาเต่า ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าระดับอำเภอ นักเรียน และ ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม ร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียง  โดยมี นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม   202   เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏ...  83  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  74  โครงการวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มเ...  70  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลานิล ธน...  65  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิล   53  ประกาศกรมประมง    46  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะงาน    43  Live รายการบอกข่าว เล่าเรื่อง เมืองนครปฐม 15 พ.ย. 65   35  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมช...  34


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo_nakhonpatom@fisheries.go.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ