สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม มอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม


สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม มอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565            วันที่ 1 มิถุนายน 2565  สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับประมงอำเภอเมืองนครปฐม และประมงอำเภอนครชัยศรี 

และร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  ดังนี้

          - อำเภอเมืองนครปฐม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สระน้ำสาธารณ หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 100,000 ตัว

          - อำเภอนครชัยศรี ณ ท่าน้ำตลาดท่านา ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จำนวน 200,000 ตัว

          วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง เป็นการให้โอกาสสัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์โดยเฉพาะช่วงเวลาระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นช่วงฤดูปลาน้ำจืดวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

           

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม   202   เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏ...  83  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  74  โครงการวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มเ...  70  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลานิล ธน...  65  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิล   53  ประกาศกรมประมง    46  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะงาน    43  Live รายการบอกข่าว เล่าเรื่อง เมืองนครปฐม 15 พ.ย. 65   35  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมช...  34


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo_nakhonpatom@fisheries.go.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ