สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-10-06  |   ข่าววันที่: 2020-10-06 |  อ่าน: 103 ครั้ง
 

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับประมงอำเภอบางปลาม้า และประมงอำเภอสามชุก ออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากมีประชาชนแจ้งเบาะแส มีผู้ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมายเป็นลอบพับ (ไอ้โง่) ในลำน้ำสาขาแม่น้ำท่าจีน จึงได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ในพื้นที่ตำบลจระเข้ใหญ่ และตำบลบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พบมีการใช้เครื่องมือลอบพับ หรือไอ้โง่จำนวน 1 ปาก ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ทำการรื้อถอนและยึดเครื่องมือดังกล่าวฯ ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าว เข้าข่ายความผิดมาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมง (๒) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ฯ บทกำหนดโทษ มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จาก การทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแก้ข่าวและชี้แจง.. (525)  จัดจำหน่ายกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาวแวนนาไม สด สะอาด มีคุณภาพ ราคาถูก.. (445) การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (409) นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเสด็จ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน.. (351) กุ้งก้ามกราม เลี้ยงเอง ขายเอง ราคาเป็นกันเอง.. (307) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง.. (293) ประกาศ ๆ ฤดูน้ำแดงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 กำหนดวันแล้ว.. (279) จัดประชุมชี้แจงและเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ตำบลสามชุก.. (275) .. (272) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล .. (259) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง.. (244) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (242) รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามภารกิจ.. (238) ประวัติหน่วยงาน.. (236) ข่าวประชาสัมพันธ์ .. (233) ประวัติหน่วยงาน.. (225) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจสถิติแหล่งน้ำธรรมชาติ และตรวจสอบฟาร์มจระเข้ ในอำเภอศรีประจันต์.. (216) การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับกา.. (212) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี.. (205) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสู้วิกฤตบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร.. (201)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

     255 ม.4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000