ทะลุ 40 ตันแล้ว!! "ชาวสุพรรณร่วมใจ เกษตรสู้วิกฤต Covid-19"

 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

ทะลุ 40 ตันแล้ว!! "ชาวสุพรรณร่วมใจ เกษตรสู้วิกฤต Covid-19" 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-08  |   ข่าววันที่: 2020-05-08 |  อ่าน: 18 ครั้ง
 

ทะลุ 40 ตันแล้ว!!!!! สรุปยอดการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและกุ้งขาว โดยให้เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 มาจำหน่ายผลผลิต "ชาวสุพรรณร่วมใจ เกษตรสู้วิกฤต Covid-19" ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และยอดสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการฯ (27 มี.ค.63)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแก้ข่าวและชี้แจง.. (196)  การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (189) จัดจำหน่ายกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาวแวนนาไม สด สะอาด มีคุณภาพ ราคาถูก.. (145) จัดประชุมชี้แจงและเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ตำบลสามชุก.. (118) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง.. (116) ข่าวประชาสัมพันธ์ .. (99) กุ้งก้ามกราม เลี้ยงเอง ขายเอง ราคาเป็นกันเอง.. (98) รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามภารกิจ.. (96) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสู้วิกฤตบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร.. (93) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี.. (86) กิจกรรมของหน่วยงาน.. (85) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (82) แบนเนอร์.. (78) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (78) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจสถิติแหล่งน้ำธรรมชาติ และตรวจสอบฟาร์มจระเข้ ในอำเภอศรีประจันต์.. (75) แบนเนอร์.. (66) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง.. (66) กิจกรรมของหน่วยงาน.. (62) "ประมงสุพรรณบุรี เชิญ ธกส.ชี้แจงโครงการธุรกิจชุมชนสร้างชาติ.. (59) ประวัติหน่วยงาน.. (55)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

     255 ม.4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000