ข่าวประชาสัมพันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-11-27  |   ข่าววันที่: 1900-11-27 |  อ่าน: 60 ครั้ง
 

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากผู้หวังดีทางเพจของสำนักงานฯ ว่ามีการวางลอบพับหรือไอ้โง่บริเวณคูเมืองใต้ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กางกั้นขวางลำคลอง นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มอบหมาย ให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองฯ เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ พบเครื่องมือตามที่ได้รับแจ้ง จริง แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด จึงได้ทำการรื้อถอนและตรวจยึดเครื่องมือดังกล่าวฯ จึงนำของกลางส่งมอบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี

#คูเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ และในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘
#ตามมาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกําหนด เว้นแต่เป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ ในทางวิชาการหรือเพื่อการบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย หากผู้ใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามมาตรา ๑๓๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาท ถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแก้ข่าวและชี้แจง.. (249)  การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (239) จัดจำหน่ายกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาวแวนนาไม สด สะอาด มีคุณภาพ ราคาถูก.. (186) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง.. (143) จัดประชุมชี้แจงและเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ตำบลสามชุก.. (140) กุ้งก้ามกราม เลี้ยงเอง ขายเอง ราคาเป็นกันเอง.. (136) รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามภารกิจ.. (123) ข่าวประชาสัมพันธ์ .. (121) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสู้วิกฤตบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร.. (116) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี.. (103) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (102) กิจกรรมของหน่วยงาน.. (100) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (96) แบนเนอร์.. (95) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง.. (95) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจสถิติแหล่งน้ำธรรมชาติ และตรวจสอบฟาร์มจระเข้ ในอำเภอศรีประจันต์.. (93) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล .. (92) ประวัติหน่วยงาน.. (82) ประวัติหน่วยงาน.. (82) "ประมงสุพรรณบุรี เชิญ ธกส.ชี้แจงโครงการธุรกิจชุมชนสร้างชาติ.. (80)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

     255 ม.4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000