คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วน”

 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วน” 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-26  |   ข่าววันที่: 2021-03-26 |  อ่าน: 33 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี อบรมผู้ประกอบการโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เชิญ ดร.วิกรม รังสินธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตร "การผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพสผู้ล้วน"

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแก้ข่าวและชี้แจง.. (643)  จัดจำหน่ายกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาวแวนนาไม สด สะอาด มีคุณภาพ ราคาถูก.. (510) การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (442) นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเสด็จ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน.. (388) กุ้งก้ามกราม เลี้ยงเอง ขายเอง ราคาเป็นกันเอง.. (360) จัดประชุมชี้แจงและเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ตำบลสามชุก.. (333) .. (332) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง.. (323) ประกาศ ๆ ฤดูน้ำแดงจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 กำหนดวันแล้ว.. (314) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล .. (294) ประวัติหน่วยงาน.. (292) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านการประมง.. (276) ประวัติหน่วยงาน.. (274) การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับกา.. (271) รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินงานตามภารกิจ.. (270) ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (260) ข่าวประชาสัมพันธ์ .. (259) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่สำรวจสถิติแหล่งน้ำธรรมชาติ และตรวจสอบฟาร์มจระเข้ ในอำเภอศรีประจันต์.. (250) สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี.. (243) อบรมออน์ไลน์ DGT Farm ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์.. (226)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

     255 ม.4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000