พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-17  |   ข่าววันที่: 2020-09-17 |  อ่าน: 144 ครั้ง
 

วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยประมงอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ฯ 
ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่ามะกา และองค์การบริหารส่วนตำบลตำคร้ำเอน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายอำเภอท่ามะกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำคร้ำเอน หัวหน้าส่วนราชการพื้นที่อำเภอท่ามะกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีเกียรติ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 500,000 ตัว
ลงสู่ บึงสนุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีจำนวนที่เพียงพอและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีน จากสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชน ต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (1,124)  'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (778) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (753) ความเป็นมา.. (579) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (563) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (441) ตลาดสัตว์น้ำปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกร.. (435) หน้าที่รับผิดชอบ.. (414) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (370) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (348) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (306) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี.. (305) ประมงเมืองกาญจน์.. (303) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (295) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (283) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (274) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (268) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (266) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (264) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (250)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000