พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-17  |   ข่าววันที่: 2020-09-17 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยประมงอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ฯ 
ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่ามะกา และองค์การบริหารส่วนตำบลตำคร้ำเอน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายอำเภอท่ามะกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำคร้ำเอน หัวหน้าส่วนราชการพื้นที่อำเภอท่ามะกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีเกียรติ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 500,000 ตัว
ลงสู่ บึงสนุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีจำนวนที่เพียงพอและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีน จากสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชน ต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (793)  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (556) ความเป็นมา.. (423) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (344) 'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (283) หน้าที่รับผิดชอบ.. (272) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (254) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (249) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (225) ประมงเมืองกาญจน์.. (217) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (200) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (193) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (192) จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองสาธารณะ ในการทำความสะอาดปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562.. (187) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี.. (186) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (183) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (168) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (165) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี.. (165) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (160)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000