ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-17  |   ข่าววันที่: 2020-09-15 |  อ่าน: 140 ครั้ง
 

วันที่ 15 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล ตั้งอยู่ที่ บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่ 999 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน ในการนี้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ " 999 ก้าวย่างของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต" นอกจากการส่งเสริมการศึกษาขยายการพัฒนาความรู้ไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งการปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ประมง และ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน และราษฎร มีการติดตามเรื่องการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ตามโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรี โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน
ภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากโรงเรียนยังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างประปาภูเขา และลำห้วยคลิตี้ จากการดำเนินงานคุณภาพน้ำในลำห้วยมีการปนเปื้อนของสารตะกั่วลดลง สัตว์น้ำประเภทปลา และกุ้ง มีความปลอดภัย สามารถบริโภคได้ ปัจจุบันกำลังแก้ปัญหาดินปนเปื้อน

โดยมีนายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 พร้อมด้วยนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี  นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายณรงค์ เทศธรรม ประมงอำเภอทองผาภูมิ ร่วมถวายงานกิจกรรมด้านประมง


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (1,124)  'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (776) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (752) ความเป็นมา.. (579) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (563) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (441) ตลาดสัตว์น้ำปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกร.. (435) หน้าที่รับผิดชอบ.. (414) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (370) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (348) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (306) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี.. (305) ประมงเมืองกาญจน์.. (303) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (295) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (283) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (274) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (268) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (266) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (264) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (250)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000