ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-17  |   ข่าววันที่: 2020-09-14 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 

วันที่ 14 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามการดำเนินงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านปิล๊อกคี่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นการเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน ในการนี้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่จัดการแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ " ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต" นอกจากการส่งเสริมการศึกษาขยายการพัฒนาความรู้ไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งการปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ประมง และ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน และราษฎร 
โดยมีนายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 3 พร้อมด้วยนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี และนายณรงค์ เทศธรรม ประมงอำเภอทองผาภูมิ ร่วมถวายงานกิจกรรมด้านประมง


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (793)  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (556) ความเป็นมา.. (423) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (344) 'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (283) หน้าที่รับผิดชอบ.. (272) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (254) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (249) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (225) ประมงเมืองกาญจน์.. (217) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (200) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (193) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (192) จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองสาธารณะ ในการทำความสะอาดปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562.. (187) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี.. (186) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (183) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (168) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (165) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี.. (165) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (160)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000