ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-30  |   ข่าววันที่: 2020-09-29 |  อ่าน: 127 ครั้ง
 

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 กาญจนบุรี หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์กาญจนบุรี หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 กาญจนบุรีวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 กาญจนบุรี หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์กาญจนบุรี หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 กาญจนบุรี


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (1,122)  'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (769) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (752) ความเป็นมา.. (579) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (563) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (441) ตลาดสัตว์น้ำปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกร.. (433) หน้าที่รับผิดชอบ.. (412) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (370) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (348) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี.. (305) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (305) ประมงเมืองกาญจน์.. (303) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (295) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (282) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (274) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (267) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (266) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (264) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (250)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000