ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรการและติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรการและติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-21  |   ข่าววันที่: 2020-01-20 |  อ่าน: 13 ครั้ง
 

  งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ และ ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ร่วมกับ นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผึ้ง เพื่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง ในการคัดเลือกเกษตรการ จำนวน 20 ราย ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำริ และติดตามงานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตามแนวพระราชดำริฯ กิจกรรมประมงโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง (แห่งเดิม 2 แห่ง และแห่งใหม่ 2 แห่ง) ดังนี้ โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ ตำบลเคย อำเภอสวนผึ้ง และโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา ซึ่งได้ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลาและอาหาร ในปี 2562 และจะสนับสนุนเพิ่มเติม ในปี 2563 พร้อมกับได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่คัดเลือกใหม่ในปี 2563 ได้มีการสอบถามความต้องการในการให้สนับสนุนพันธุ์ปลาและอาหาร จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง และ โรงเรียนวัดช่องลาภ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา ซึ่งไดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (1,076)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (793) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (759) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (705) ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้อำเภอปากท่อ.. (625) จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer อำเภอวัดเพลง.. (622) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (620) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (601) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (590) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (559) ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (537) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (486) ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย).. (473) กำหนดการ "งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม ประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561.. (470) สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี.. (454) ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสังเกตุการณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน .. (453) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (448) ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ของอำเภอปากท่อที่ขอเคลื่อนย้ายจระเข้.. (435) ลงพื้นที่สำรวจการเก็บข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด และคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (434) ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561.. (434)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000