ลงพื้นที่ทำอาหารธรรมชาติ (ฟางและมูลไก่) ให้สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ลงพื้นที่ทำอาหารธรรมชาติ (ฟางและมูลไก่) ให้สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-09  |   ข่าววันที่: 2019-01-08 |  อ่าน: 163 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางอุทุมพร  เหมหงษา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาดั้งฯ ร่วมทำอาหารธรรมชาติ (ฟางและมูลไก่) ให้สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำ พร้อมปล่อยปลานิล ขนาด 3 – 5  เซนติเมตร จำนวน 4,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณะตะโกปิดทอง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีให้กับประชาชนตามแนวชายแดนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (2,126)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,310) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (1,017) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (994) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (922) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (916) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (797) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (791) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (784) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (771) จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer อำเภอวัดเพลง.. (760) ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (726) ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย).. (707) มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า) .. (671) ประมงอำเภอโพธาราม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการด้านประมง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธาราม.. (659) ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสังเกตุการณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน .. (652) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (652) คู่มือประชาช ยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ 1-4.. (624) กำหนดการ "งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม ประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561.. (622) ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ของอำเภอปากท่อที่ขอเคลื่อนย้ายจระเข้.. (601)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000