จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-16  |   ข่าววันที่: 2018-03-16 |  อ่าน: 873 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกรรมการ ผลการคัดเลือก ดังนี้
          1) ด้านการประมงน้ำจืด คัดเลือก เหลือ 1 ราย คือ นายสมจิตต์   สุคนธา   ประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำหนองปากชัฏ 
          2) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คัดเลือกเหลือ 7 ราย
              2.1 นางวรัญจุฑา  ศานติชาติศักดิ์   กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังจังหวัดราชบุรี 
              2.2 นายลัทธพล  คำสุข  ชมรมผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งมาตรฐานจังหวัดราชบุรี
              2.3 นายไพวัลย์   ภัทรดำเนินสุข  ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพดำเนินสะดวก
              2.4 นางสาววิมลมาศ  เปี่ยมสมบูรณ์ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี
              2.5 นายกำพล  สร้อยแสง  ชมรมคนรักปลาทองตลาดฟิชวิลเลจ
              2.6 นายศักรินทร์  สินทะสุทธิ์  กลุ่มเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดราชบุรี
              2.7 นายมหิศร  มังคลรังสี  กลุ่มผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ในจังหวัดราชบุรี
          3) ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ คัดเลือกเหลือ 1 ราย   คือ นางบุญธาดา    สุขผล  กลุ่มแปรรูปปลาร้าบ้านดอนคลัง
          4) ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์การดำเนินงานในด้านการประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คัดเลือกเหลือ 3 ราย
              4.1 นายสุทธิรัตน์  ชื่นอารมณ์  
              4.2 นายสมชาติ  เจริญวิลาสพงษ์  
              4.3 นายประกอบ   ทรัพย์ยอดแก้ว

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (2,573)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,514) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (1,178) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (1,153) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,085) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (1,069) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 .. (965) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (937) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (903) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (885)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000