ร่วมแถลงข่าวเพื่อ Kick off กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารให้แก่ผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

ร่วมแถลงข่าวเพื่อ Kick off กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารให้แก่ผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-20  |   ข่าววันที่: 2018-02-09 |  อ่าน: 201 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงานกระทรวงสาธาณสุข โดยมี หน่วยงานปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการแถลงข่าวเพื่อ Kick off กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารให้แก่ผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) และร่วมตรวจตลาด รวมทั้งร่วมตรวจตลาดใน ๑๐ อำเภอของจังหวัดราชบุรี ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องประมงผิดกฎหมาย (ไอโง่).. (2,287)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว.. (1,358) สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยวัสดุพลาสติก pe ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน.. (1,040) การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,008) คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียน ทบ 2-1.. (974) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (948) ลงพื้นที่เข้าตรวจฟาร์มจระเข้ของทวีชัยฟาร์ม ของ นางสาวมินตรา เพ็ญชาติ ณ อำเภอปากท่อ.. (823) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (813) ประมงอำเภอบ้านโป่ง มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า).. (797) ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ปางช้างเผือกของ นายธนพัฒน์ เคอาร์ ๗๖/๒ หมู่ ๑ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.. (795) จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer อำเภอวัดเพลง.. (776) ออกรายการวิทยุ สวท.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (750) ลงพื้นที่บริเวณห้วยน้ำพุ และบ่อปลาของชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ตรวจน้ำเสียปลาตาย).. (724) มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 (รายเก่า) .. (711) ประมงอำเภอโพธาราม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการด้านประมง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธาราม.. (685) ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสังเกตุการณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน .. (675) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (674) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 .. (666) คู่มือประชาช ยินยอมให้ใช้ที่ดิน ทบ 1-4.. (657) กำหนดการ "งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม ประชารัฐรวมใจเทิดทูนภักดี วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561.. (653)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000