ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางขวัญฤทัย แซ่ลี้ ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำ ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ.2561 (ปลาหมอบัตเตอร์ ปลาหมอสีคางดำ และปลาหมอมายัน) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติหากมีปลาหมอทั้ง 3 สายพันธุ์ตามประกาศฯพร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   276    ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  190  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดค...  177  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรี ข้าราชการ พนักงา...  172  ลงพื้นที่ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ กิจกรรมประมงโรงเรียน ...  171  การเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดน   149  ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคลองหลุมดินว่ามีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทลอบพับ...  144  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง และประชาสัมพันธ์ ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤ...  140  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว...  135  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565   134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ