ร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดสดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดสดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ประมงอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดสดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ผ่านระบบ Application Zoom Meeting จากกรมประมง โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีได้ร่วมเปิดร้าน Fisherman Shop @ Ratchaburi ณ ทวีชัยฟาร์ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากเกษตรในจังหวัดราชบุรีมาวางจำหน่ายแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  350   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  162  นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบใบรับรองม...  161  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  147  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  138  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  136  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  133  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  123  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโ...  116  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ