ร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดสดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดสดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ประมงอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกิจกรรม ถ่ายทอดสดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด ผ่านระบบ Application Zoom Meeting จากกรมประมง โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีได้ร่วมเปิดร้าน Fisherman Shop @ Ratchaburi ณ ทวีชัยฟาร์ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากเกษตรในจังหวัดราชบุรีมาวางจำหน่ายแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกุ้งทะเล ปี 2565-2566 เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบ A...  292   ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ก...  216  เข้าดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้า Fisherman Shop @ ratchaburi สาขา 2 (ฟาริด...  211   เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2...  196  ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   185  จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565    183  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่ง...  173  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model พร้อมกับส่วนราชการสังกัดกระ...  172  ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันปีใหม่ 2565 และการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2...  163  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ ประจำปี 2566    163


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo_ratchaburi@fisheries.go.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ