ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีและมอบวัสดุการเกษตร อำเภอสวนผึ้ง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีและมอบวัสดุการเกษตร อำเภอสวนผึ้ง 



วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวจินตนา นิธรรม เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผึ้ง นางสาวณิชกานต์ หยงสตาร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวปิยาภา อาศนสุวรรณ์ และนางสาวศุภิสรา เพ็งแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีและมอบวัสดุการเกษตรกิจกรรมการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
1.พ่อแม่พันธุ์ปลาสอด จำนวน 50 คู่
2.พ่อแม่พันธุ์ปลาหางนกยูงจำนวน 50 คู่
3.อาหารปลาสวยงามจำนวน 6 กระสอบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  316   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   167  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  147  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  147  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  143  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  142  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  140  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  138  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  134  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโย...  129

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ