ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอปากท่อ

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอปากท่อ วันที่ 18 มกราคม 2565 ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ประมงอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอปากท่อจำนวน 2 ฟาร์ม เพื่อตรวจสอบจำนวนจระเข้ในการครองครองตามที่แจ้งไว้ในเอกสารแนบท้ายใบอนุญาต จากการตรวจสอบพบว่า จำนวนยอดจระเข้ตรงตามจำนวนที่แจ้งไว้กับสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมกันนี้ได้แจ้ง
-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปเพื่อการบริโภค ผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop
-ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งด้านประมง ให้แก่เกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  316   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   167  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  147  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  147  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  143  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  142  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  140  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  138  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  134  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโย...  129

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ