นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17ตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึง 1 กันยายน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17ตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึง 1 กันยายน 2565          เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เข้าพบ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือข้อราชการในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ และการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเวลา 09.00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 โดยเฉพาะผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายสินค้าสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก มะขามหวาน และแพะเนื้อ ณ ห้องประชุมภูทับเบิก ชั้น 5 (อาคาร 1) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคบ่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผักอินทรีย์บ้านวังร่อง) และรับฟังพร้อมแก้ไขปัญหา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวให้การต้อนรับ และนายไพทูลย์ อินหา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

         ต่อมาเช้าวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิหนองผักบุ้งพัฒนา ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มี นายชัยสิทธ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวให้การต้อนรับ และนางบุญเลิศ ปราบภัย ประธานกลุ่มฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

         ในการตรวจราชการครั้งนี้มี ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาวสมมาศ บุญยวง ประมงอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในการให้ข้อมูลและรับข้อเสนอแนะมาใช้ในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   464   ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง   165  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย...  160  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป...  157  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...  146  ภาวะเศรษฐกิจสาขาประมง ไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์   94  ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน...  88  วิสัยทัศน์และพันธกิจอของกรมประมง   60  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่   59  ร่วมลงนามถวายพระพร   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

     335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpo_phetchabun@fisheries.go.th   056-721477   056-722454   แฟนเพจ