ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565      วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม และมี ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยมีประเด็นประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องสืบเนื่องที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เห็นชอบกำหนดเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง คือวัดสว่างอรุณ (ลำคลองบุษบง) อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  อยู่ในขั้นตอนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา  และเรื่องพิจารณา (1) การออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามมาตรา 56 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  จำนวน 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลองลำกง หมู่ที่ 5 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  และอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีประกาศกำหนดเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ (2) ทบทวนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 วังสิม(คลองน้ำพุง) ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า  ที่ประชุมมีมติ คงไว้ และ  (3) ยกเลิกประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2561 หนองเกาะ ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มติที่ประชุม เห็นชอบยกเลิกกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อีกทั้งรายงานข้อมูลด้านการประมง และรายงานผลคดีความผิดต่อพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   464   ขายทอดตลาดเครื่องมือประมงของกลาง   165  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง ภายใต้ โครงการศูนย...  160  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป...  156  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...  146  ภาวะเศรษฐกิจสาขาประมง ไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์   94  ประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน...  88  วิสัยทัศน์และพันธกิจอของกรมประมง   60  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่   59  ร่วมลงนามถวายพระพร   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

     335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpo_phetchabun@fisheries.go.th   056-721477   056-722454   แฟนเพจ