ประชาสัมพันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-04-22  |   ข่าววันที่: 2018-04-22 |  อ่าน: 333 ครั้ง
 

ข่าวที่ 1/2561 ข่าวที่ 2/2561 ข่าวที่ 3/2561        
ข่าวที่ 4/2561 ข่าวที่ 5/2561 ข่าวที่ 6/2561
ข่าวที่ 7/2561 ข่าวที่ 8/2561 ข่าวที่่ 9/2561
ข่าวที่่ 10/2561 ข่าวที่ 11/2561 ข่าวที่ 12/2561
ข่าวที่ 13/2561 ข่าวที่ 14/2561 ข่าวที่ 15/2561
ข่าวที่ 16/2561 ข่าวที่ 17/2561 ข่าวที่ 18/2561
ข่าวที่ 19/2561 ข่าวที่ 20/2561 ข่าวที่ 21/2561
ข่าวที่ 22/2561 ข่าวที่ 23/2561 ข่าวที่ 24/2561
ข่าวที่ 25/2561 ข่าวที่ 26/2561 ข่าวที่ 27/2561
ข่าวที่ 28/2561 ข่าวที่ 29/2561 ข่าวที่ 30/2561

ข่าวที่ 31.1/2561

         31.2/2561

ข่าวที่ 32.1/2561

         32.2/2561

ข่าวที่ 33.1/2561

         33.2/2561

ข่าวที่ 34/2561 ข่าวที่ 35/2561 ข่าวที่ 36/2561
ข่าวที่ 37/2561 ข่าวที่ 38/2561 ข่าวที่ 39/2561
ข่าวที่ 40/2561 ข่าวที่ 41/2561 ข่าวที่ 42/2561
ข่าวที่ 43/2561 ข่าวที่ 44/2561 ข่าวที่ 45/2561
ข่าวที่ 46/2561 ข่าวที่ 47/2561  
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367