ประชาสัมพันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-04-22  |   ข่าววันที่: 2020-07-17 |  อ่าน: 1,252 ครั้ง
 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20201127111725_1_file.pdf

1.ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563  (Click)

2.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปี 2564 (Click)

3.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ชวนชาวพิจิตรร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" รายละเอียด (Click)  เข้าระบบ www.คนละครึ่ง.com

4.ระบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภค ผ่านเวบไซต์ Fisheries shop พ.ศ.2563 (รายละเอียด)

5. ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

6. ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

7.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

8.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบานและแผน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

9.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กะลาสี ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

10.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งระยอง วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 สอบข้อเขียน เพื่อเป็นพนัก... (740)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแ... (698)  คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ ๑๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่... (319)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  (309)   จังหวัดพิจิตร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร... (307)  กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันประมงแห่... (253)  พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เนื่องใ... (239)  แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาวางไข่ หร... (145)  รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  (41)  การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65  (29)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367