ประชาสัมพันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-04-22  |   ข่าววันที่: 2020-07-17 |  อ่าน: 955 ครั้ง
 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20201127111725_1_file.pdf

1.ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563  (Click)

2.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปี 2564 (Click)

3.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ชวนชาวพิจิตรร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" รายละเอียด (Click)  เข้าระบบ www.คนละครึ่ง.com

4.ระบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภค ผ่านเวบไซต์ Fisheries shop พ.ศ.2563 (รายละเอียด)

5. ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

6. ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

7.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

8.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบานและแผน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

9.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กะลาสี ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

10.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งระยอง วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฤดูน้ำแดง ปี 2563.. (4,311)  คู่มือสำหรับประชาชน.. (1,901) สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร.. (1,686) การเลี้ยงปลาสอดแดง.. (1,430) ประวัติหน่วยงาน.. (1,359) โครงสร้างการบริหาร.. (1,327) วิสัยทัศน์.. (1,059) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.. (1,005) ประชาสัมพันธ์.. (955) GPP สำนักงาน.. (926) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย.. (902) จัดซื้อจัดจ้าง.. (831) ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561.. (829) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563.. (771) ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. (757) ข้อมูลอาญาบัตร.. (732) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (717) ทะเบียนแหล่งน้ำ.. (710) สัตว์ป่าคุ้มครอง.. (698) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน.. (673)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367