ประชาสัมพันธ์ https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20201127111725_1_file.pdf

1.ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปี 2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563  (Click)

2.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปี 2564 (Click)

3.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ชวนชาวพิจิตรร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" รายละเอียด (Click)  เข้าระบบ www.คนละครึ่ง.com

4.ระบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภค ผ่านเวบไซต์ Fisheries shop พ.ศ.2563 (รายละเอียด)

5. ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

6. ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

7.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

8.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบานและแผน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

9.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กะลาสี ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

10.ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งระยอง วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ