ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร..คลิก

ช่องทางติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรผ่านทางระบบอิเล็กทอนิสส์

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

รายละเอียด   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367  email  rfmphichit@hotmail.com  โทรศัพท์ 0-5661-1126  FAX 0-5661-3367  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6