การป้องกันและลดผลกระทบด้านประมง ในช่วงฤดูหนาวและแล้ง ปี 2565/66

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


การป้องกันและลดผลกระทบด้านประมง ในช่วงฤดูหนาวและแล้ง ปี 2565/66 การเตรียมรับสถานการณ์

เรื่อง  การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวและแล้ง ปี 2565/66 (ด้านประมง)

-------------------------

               ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศสิ้นสุดฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ในช่วงต้นฤดูหนาว ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2565 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน จะเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 1 สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบน 20 – 21 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.0 องศาเซลเซียส) สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวัน และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น สำหรับสถานการณ์น้ำของประเทศไทย ในปี 2565 มีปริมาณน้ำต้นทุนทั้งประเทศมากกว่า ปี 2564 จำนวน 5,883 ล้าน ลบ.ม. จึงคาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้ง ในปี 2565/66 ไม่ส่งผลกระทบรุนแรง โดยสามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน สนับสนุนการใช้น้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงและพอเพียง สำหรับภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรและเตรียมการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

              สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร จึงได้จัดทำโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยหนาวและแล้ง ด้านประมง ปี 2565/66 เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาวและแล้งดังนี้

                   1.แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงหน้าหนาว

                   2.การเตรียมรับสถานการณ์ การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง

                   3.การเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ