กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิด Fisherman Shop @ Phichit”

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิด Fisherman Shop @ Phichit”                          

         กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิด Fisherman Shop @ Phichit” เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต  ประมงจังหวัดพิจิตร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร  ได้ดำเนินการเปิดร้าน “Fisherman Shop @ Phichit” สินค้าดี มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ ประมงธงเขียว”  มีสินค้ามาจำหน่ายจาก  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ริมยมฟู๊ด,พรทิพย์ฟาร์มปูนา, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าสง่าวงค์บ้านรังนก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกกำแพงดิน  เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของพี่น้องชาวประมง และอีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ผ่านระบบ Application Zoom ณ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65   281   รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   241  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565    127  แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565   95  ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี หัว...  90  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า...  85  กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำนักงานประม...  81  ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565   68  Fisherman shop @Phichit พบกับ จำหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกรประมง จังหวัดพิ...  59  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566   47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ