คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด                    สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ประสงค์รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  กำหนดการรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 4 มีนาคม 2565  

                            1. ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

                            2. เอกสารใบสมัคร

                            3. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร

                         ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร

     1. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวฺ์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือCherax spp. พ.ศ.2559             (รายละเอียด)

     2. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวฺ์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2559 (รายละเอียด)

     3. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัว์น้ำสำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.2561 (รายละเอียด) แก้ไขข้อความคาดเคลื่อน (คลิก)

     4. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัว์น้ำสำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562  (รายละเอียด)

     5. เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2563 (รายละเอียด)

     6. เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2563 (ฉบับ 2) (รายละเอียด)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367    rfmphichit@hotmail.com   0-5661-1126   0-5661-3367   แฟนเพจ