คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2017-12-09  |   ข่าววันที่: 2017-12-09 |  อ่าน: 718 ครั้ง
 

                   สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ประสงค์รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  กำหนดการรับสมัคร วันที่ 20- 25 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร  คณะกรรมฯได้พิจารณาผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 12 ราย 

                            1. ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

                            2. เอกสารใบสมัคร

                            3. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร

                         ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร

     1. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวฺ์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือCherax spp. พ.ศ.2559             (รายละเอียด)

     2. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวฺ์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2559 (รายละเอียด)

     3. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัว์น้ำสำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.2561 (รายละเอียด) แก้ไขข้อความคาดเคลื่อน (คลิก)

     4. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัว์น้ำสำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562  (รายละเอียด)

     5. เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2563 (รายละเอียด)

     6. เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2563 (ฉบับ 2) (รายละเอียด)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฤดูน้ำแดง ปี 2563.. (4,312)  คู่มือสำหรับประชาชน.. (1,901) สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร.. (1,687) การเลี้ยงปลาสอดแดง.. (1,430) ประวัติหน่วยงาน.. (1,359) โครงสร้างการบริหาร.. (1,327) วิสัยทัศน์.. (1,059) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.. (1,005) ประชาสัมพันธ์.. (955) GPP สำนักงาน.. (926) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย.. (903) จัดซื้อจัดจ้าง.. (831) ภาพกิจกรรมโครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร ปี 2561.. (829) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563.. (771) ภาพกิจกรรม กินปลา ชมบึง ครั้งที่ 5 .. (759) ข้อมูลอาญาบัตร.. (733) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (718) ทะเบียนแหล่งน้ำ.. (711) สัตว์ป่าคุ้มครอง.. (699) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน.. (673)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367