คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2017-12-09  |   ข่าววันที่: 2017-12-09 |  อ่าน: 970 ครั้ง
 

                   สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ประสงค์รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  กำหนดการรับสมัคร วันที่ 20- 25 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร  คณะกรรมฯได้พิจารณาผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 12 ราย 

                            1. ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

                            2. เอกสารใบสมัคร

                            3. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร

                         ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร

     1. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวฺ์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือCherax spp. พ.ศ.2559             (รายละเอียด)

     2. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวฺ์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2559 (รายละเอียด)

     3. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัว์น้ำสำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.2561 (รายละเอียด) แก้ไขข้อความคาดเคลื่อน (คลิก)

     4. เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัว์น้ำสำหรับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562  (รายละเอียด)

     5. เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2563 (รายละเอียด)

     6. เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2563 (ฉบับ 2) (รายละเอียด)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 1 สอบข้อเขียน เพื่อเป็นพนัก... (740)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแ... (698)  คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ ๑๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่... (319)   จังหวัดพิจิตร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร... (313)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  (309)  กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันประมงแห่... (262)  พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เนื่องใ... (242)  แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาวางไข่ หร... (154)  รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  (46)  การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65  (41)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

       เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367