สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลและอาหารปลา ให้แก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง ตำบลยางโกลน บ้านพร้าว และบ้านเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย และมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์กบ อาหารกบและพันธุ์ปลาดุก อาหารปลาดุก ให้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  บ้านบุ่งผำ หมุ่ที่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

     123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000     fpo-phitsanulok@hotmail.com   055322707   055322707   แฟนเพจ