ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ข่าวกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วย ปศุสัตว์อำเภอวังทอง ประมงอำเภอวังทองและสารวัตรเกษตรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 ร้าน  พบร้านค้าที่มีการจัดเก็บอาหารเพื่อการจำหน่่ายไม่ถูกต้องโดยไม่มีที่รองรับอาหารสัตว์จำนวน 2 ร้าน คณะทำงานได้ว่ากล่าวตักเตือนและแนะนำแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ซึ่งทางร้านยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยดี 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

     123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000     fpo-phitsanulok@hotmail.com   055322707   055322707   แฟนเพจ