ประมงอำเภอนครไทยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มอบปัจจัยการผลิต

 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


ประมงอำเภอนครไทยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มอบปัจจัยการผลิต 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชัยเพ็ง ประมงอำเภอนครไทยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มอบปัจจัยการผลิต (กระชังบก,ผ้าพลาสติก แลเะอาหารสัตว์น้ำ) แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรประสงค์ขอรับการสนับสนุนฯ ปี 2561 จำนวน 50 ราย ณ โรงเรียนบ้านบุ่งผำ หมู่ 7 ตำบลน้ำกลุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

     123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000     fpo-phitsanulok@hotmail.com   055322707   055322707   แฟนเพจ