ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ

 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางภัทรภร อนุอัน ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ :ส่งเสริมการผลิตสัตว์ปีก และสัตว์น้ำ จังหวัดพิษณุโลก หลักสูตร "การพัฒนากลุ่มอาชีพและแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจแบบครบวงจรเชิงพาณิชย์"  กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางสาวโสภิต  ภูริสวัสดิ์  พัฒนาการอำเภอวังทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  20  ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

     123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000     fpo-phitsanulok@hotmail.com   055322707   055322707   แฟนเพจ