กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบางกระทุ่ม

 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบางกระทุ่ม 

ข่าวกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หน่วยงานกรมประมง ประกอบด้วยสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประมงอำเภอบางกระทุ่ม ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบางกระทุ่ม โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี โดยหน่วยงานกรมประมงมีการจัดแสดงนิทรรศการเครื่องมือประมง การให้บริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้บริการแจกเอกสารวิชาการ และประชาสัมพันธ์ห้ามทำการประมงในฤดูปลาวางไข่ และการแจ้งเตือนภัยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฤดูน้ำหลาก และมอบพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 90,000  ตัว เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะตำบลละ 10,000 ตัว จำนวน 9 ตำบล                                   

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!