ประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2566

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


ประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2566 ประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรม

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสมรรถชัย ทองคำชุม ประมงจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บริเวณถนนหน้าที่ประดิษฐานหลวงพ่อสุขะพลัง) ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยมีการแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสมรรถชัย ทองคำชุม ประมงจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรม "สภากาแฟ" จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บริเวณถนนหน้าที่ประดิษฐานหลวงพ่อสุขะพลัง) ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยมีการแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566 การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566  จำนวนผู้อ่าน 627  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 129 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/256... จำนวนผู้อ่าน 96 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 88 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ... จำนวนผู้อ่าน 74 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 61 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 58 แผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคลกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 แผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคลกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565  จำนวนผู้อ่าน 49 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 48 เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวนผู้อ่าน 45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

    รายละเอียด 181/2 หมู่ที่ 12 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220  email  fpo_sukhothai@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 0-5561-1220,0-5561-1556  FAX 0-5561-1220  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6