นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 17 ได้เดินทางมาตรวจราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 17 ได้เดินทางมาตรวจราชการ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 17 ได้เดินทางมาตรวจราชการ..คลิก

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 17 ได้เดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสมรรถชัย ทองคำชุม ประมงจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ท่านผู้ตรวจได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของสำนักงาน เนื่องจากในปีนี้กรมประมงได้รับงบประมาณจำกัด ขอให้เร่งรัดมีการเบิกจ่ายตามแผนงาน เนื่องจากผลการเบิกจ่ายในงวดที่ผ่านมาจะส่งผลถึงการอนุมัติของสำนักงบประมาณสำหรับเงินงบประมาณในงวดถัดไป หากมีการเบิกจ่ายน้อยไม่เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ ก็อาจได้รับอนุมัติงบประมาณได้น้อยตามไปด้วย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566 การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566  จำนวนผู้อ่าน 617  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 127 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/256... จำนวนผู้อ่าน 94 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 84 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ... จำนวนผู้อ่าน 72 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 60 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 57 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้อ่าน 46 แผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคลกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 แผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคลกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565  จำนวนผู้อ่าน 46 เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวนผู้อ่าน 43


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

    รายละเอียด 181/2 หมู่ที่ 12 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220  email  fpo_sukhothai@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 0-5561-1220,0-5561-1556  FAX 0-5561-1220  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6