ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด

 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี


ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด 

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี


ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด ให้มาแจ้งการครอบครองที่สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานีหรือกองบริหารจัดการทรัพยกรและกำหนดมาตรการ กรมประมง ภายในวันที่ 24 ก.พ. 2563 หากไม่มาแจ้งครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000    fpo-uthaithani@dof.in.th   056-511904   056-511904