จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด

 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี


จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด 

ฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000    fpo-uthaithani@dof.in.th   056-511904   056-511904