วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fisheries Co – ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fisheries Co – ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 

กิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000    fpo-uthaithani@dof.in.th   056-511904   056-511904