ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งวันที่ 1 เม.ย. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี


ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งวันที่ 1 เม.ย. 2564 



 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000    fpo-uthaithani@dof.in.th   056-511904   056-511904