ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับ SME NEWS REPORT (นายบุญชู กมุทมาโนชญ์) ในการดำเนินงานบริหารจัดการกว๊านพะเยาวัตถุประสงค์ของกรมประมงที่ดำเนินงานในกว๊านพะเยา และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับ SME NEWS REPORT (นายบุญชู กมุทมาโนชญ์) ในการดำเนินงานบริหารจัดการกว๊านพะเยาวัตถุประสงค์ของกรมประมงที่ดำเนินงานในกว๊านพะเยา และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพะเยา - การดำเนินงานของหน่วยงานกรมประมงในการดูแลพันธุ์สัตว์น้ำในกว๊านพะเยา

- BCG Model เพื่อให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- การเลี้ยงปลานิลและการแปรรูปของกลุ่มแปรรูป ที่มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

- การจำหน่ายสินค้าประมงผ่าน fisherman shop แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง และ SME ในการกระจายสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อขยายการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

- บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีสัตว์น้ำไว้บริโภคในจังหวัดพะเยาและจังหวัดไกล้เคียงสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

- อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยควบคุมการทำการประมงไม่ให้มีการกระทำผิดตามพรก.ประมง 2558 เพื่อไม่ให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ มีการปล่อยสัตว์น้ำลงไปเพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งการบริหารจัดการน้ำ พันธุ์สัตว์น้ำ นกน้ำ และพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาติ

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเดิมให้ปรับใช้ BCG Model มีการลดต้นทุน กำไรเพิ่มขึ้นการผลิตการแปรรูปที่ดี มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความยั่งยืน และความมั่นคงด้านอาหาร

- คลิปวีดีโอที่เกี่ยว * "รองถาวร"ย้ำกรมประมงให้ความสำคัญบีซีจี.มั่นใจชาวบ้านได้รับประโยชน์ - YouTube

                           * ประมงยุค"BCG"ขับเลื่อนทุกมิติ"รองถาวร"ขยับสินค้าไปต่างประเทศ - YouTube
                           * จับเข่าคุย"รองถาวร"ทิศทางสร้างรายได้จากกว๊านพะเยาแบบจบๆ - YouTube

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  130   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  95  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  85  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  82  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  76  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  61  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ